Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Asistență tehnică acordată Agenției de Mediu pentru aplicarea legislației privind deșeurile în Republica Moldova

Published on: Thu, 01/30/2020 - 16:40
Press Release Type: 

Pe data de 29.01.2019 reprezentanții Agenției de Mediu au participat la seminarul de lansare a proiectului „Suport pentru aplicarea legislației privind deșeurile în Republica Moldova”, organizat de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului cu suportul Agenției Slovace de Mediu. Pe lîngă reprezentanții Agenției de Mediu la eveniment au participat și alte instituții implicate în implementarea legislației în domeniul deșeurilor (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Oficiul Prevenirea Poluării Mediului) dar și reprezentanți a mediului de afaceri.

 

 

 

În cadrul seminarului s-a discutat despre obiectivele proiectului și domeniile de suport care pot fi acoperite de proiect, acestea fiind:

 

1. implementarea articolului 5 și 6 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (cu privire la reglementarea subproduselor și cu privire la încetarea statului de deșeu);

 

2. elaborarea reglementărilor noi, dar și a propunerilor de ajustare a cadrului normativ de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor;

 

3. implementarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului;

 

4. dezvoltarea sistemului de control al respectării legislației în domeniul gestionării deșeurilor;

 

5. implementarea mecanismului de monitorizare și raportare a datelor despre deșeuri de către agenții economici.

 

În cadrul seminarului a fost realizată o prezentare a nivelului de realizare a prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile precum și a cadrului normativ secundar pentru punerea în aplicare a Legii.

 

Reprezentanții Agenției Slovace de Mediu au relatat experiența țării în procesul de implementare a legislației cu privire la gestionarea deșeurilor, modul de desfășurare a controalelor cît și punerea în aplicare a prevederilor privind încetarea statutului de deșeu și privind regimul de subproduse.

 

În perioada ce urmează, reprezentanții Agenției de Mediu vor participa în cadrul mai multor ateliere de lucru, instruiri și vizite de studii organizate de Agenția de Mediu din Slovacia în scopul asigurării schimbului și dezvoltării capacităților instituționale în domeniul gestionării deșeurilor. Domeniile de interes ce vizează organizarea acestora de asemenea, au fost discutate și planificate în cadrul evenimentului.