Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Agenția de Mediu vine cu unele precizări!!!

Published on: Tue, 09/10/2019 - 13:35
Press Release Type: 

Referitor la informația cu privire la mirosul neplăcut care „bîntuie” mun. Chișinău,  difuzată în ultima săptămînă în spațiul public, Agenția de Mediu vine cu unele precizări.

Atenționăm că, conform pct. 9 al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018, una dintre atribuțiile principale ale Agenției de Mediu este realizată în domeniul protecției și reglementării utilizării resurselor de apă prin:

  •  stabilirea valorilor-limită pentru emisiile poluanților în apele de suprafață în funcție de gradul de poluare existent, precum și metodele de măsurare ale acestora;
  • crearea și asigurarea funcționării sistemului de monitoring al calității apelor de suprafață și subterane, asigurarea funcționării laboratorului pentru calitatea apelor;
  • efectuarea măsurărilor, analizelor și investigațiilor ecologice privind apele de suprafață și subterane.

În acest context, informăm că la solicitarea Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău în data de 29.08.2019 colaboratorii Laboratorului de Referință din cadrul Agenției de Mediu în comun cu inspectorii de mediu au prelevat 3 probe de apă de la Stația de epurare a apelor uzate mun. Chișinău (proba nr. 1 - deversarea apelor după procesul de epuarare în emisar (r. Bîc); nr. 2 - amonte de deversare r. Bîc; nr. 3 - aval de deversare r. Bîc). Raportul de încercări a fost transmis Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru luarea deciziilor în conformitate cu legislația de mediu(http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Raportul%20de%20%C3%AEncerc%C4%83ri.pdf).

Conform prevederilor pct.10 al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, controlul modului de funcționare a stațiilor de epurare şi respectarea condiţiilor de calitate a apelor uzate evacuate, potrivit reglementărilor în vigoare; exercitarea controlului privind respectarea condiţiilor de utilizare a resurselor de apă și de deversare a apelor uzate potrivit actelor permisive deținute și supravegherea proprietății publice și a altor valori ocrotite de legislație ține de competența și atribuția Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

Totodată, comunicăm că la data de 19.07.2019 colaboratorii Laboratorului pentru calitatea apei din cadrul Agenției de Mediu în comun cu inspectorii Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău au  prelevat 3 probe de apă de la stația de epurare Chișinău (nr.l - deversarea apei după procesul de epurare din staţia de epurare în r. Bîc: nr. 2 - amonte r. Bîc; nr. 3 - aval r. Bîc).

Rezultatele încercărilor probelor de apă din data de 24 iulie 2019 în proba de apă (nr, 1) au indicat depăşiri ale valorilor-limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în corpurile de apă (HG 950 din 25.11.2013, Anexa nr. 2) la următorii parametri de calitate: CCO-Cr - de 1.01 ori; N/NH+/ - de 4.04 ori; Ptotal - de 1.06 ori, iar majorarea concentraţiilor de poluanţi aval fată de amonte: CCO-Cr - de 2,18 ori; CBOs - de 3,3 ori; MS- 2,8 ori; de N/NH+ - de 6,94 ori; N/NO2- - de 7,0 ori; Ptotal- de 4,32 ori; detergenţi - de 2,1 ori.

Raportul de încercări a probelor de apă nr. 165 din 30 iulie 2019 la obiectul – S.A. „Apă-Canal” Chişinău", staţia de epurare a fost transmis Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru luarea deciziilor în conformitate cu legislația de mediu.