Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Activitatea Laboratorului de referință de mediu din cadrul Agenției de Mediu

Published on: Thu, 03/14/2019 - 10:55
Press Release Type: 

     Din practicile internaționale pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor, Agenția de Mediu realizează monitoringul calității apei, monitoringul stării și folosirii resurselor de apă în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informații privind calitatea mediului, participă la implementarea legislației naționale privind calitatea și protecția resurselor de apă de suprafață și subterane.

     Totodată, Agenția de mediu participă la implementarea prevederilor documentelor de politici și a tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte în domeniul calității și protecției apelor.

     Stabilește valorile limită pentru emisiile poluanților în apele de suprafață în funcție de gradul de poluare existent, precum și metodele de măsurare ale acestora.

     Laboratorul de referință de mediu din cadrul Agenției de Mediu asigură prelevarea și analiza fizico-chimică a probelor de apă din rîul Prut și fluviul Dunărea, conform graficelor de prelevare a probelor de apă și monitorizarea de comun acord între Republica Moldova și România.