Cooperare la nivel global pentru protejarea stratului de ozon și a vieții pe pământ

Published on: V, 09/16/2022 - 17:03

La data de 16 septembrie marcăm Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon, inițiată în cadrul Protocolului de la Montreal al Convenției de la Viena privind protecția stratului de ozon. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la semnarea Protocolului de la Montreal, recunoscut pe plan mondial drept cel mai eficient tratat multilateral în domeniul mediului pus în aplicare.

 

Tematica anului 2022 este “Protocolul de la Montreal - 35 de ani pentru cooperarea globală pentru protejarea stratului de ozon și a vieții pe pământ”. Omenirea a reușit să evite o catastrofă majoră care ar afecta sănătatea populației, cauzată de radiațiile ultraviolete urmare diminuării si a găurilor din stratul de ozon.  Protocolul de la Montreal a impus restricții privind producerea și utilizarea sistemelor de refrigerare și condiționare a aerului cu substanțe chimice cu impact asupra stratului de ozon, având drept scop scoaterea treptată a acestora din uz.

 

Protocolul de la Montreal, prin Amendamentul de la Kigali, stabilește măsuri pentru eliminarea treptată a gazelor ce distrug stratul de ozon, și a gazelor fluorurate cu efect de seră cu potențial înalt de încălzire globală, care contribuie substanțial la fenomenul schimbărilor climatice. Republica Moldova s-a aliniat efortului mondial de cooperare pentru un mediu sănătos, devenind parte la Convenția de la Viena pentru protecția stratului de ozon și a Protocolului de la Montreal în anul 1996. Prin ratificarea Convenției și a Protocolului, țara și-a asumat angajamentul să respecte și să îndeplinească prevederile și restricțiile acestor instrumente internaționale.

 

Principalele realizări ale Republicii Moldova în implementarea Convenției de la Viena și a Protocolului de la Montreal țin de elaborarea și implementarea:

-          Programului național de suprimare eșalonată a clorofluorocarburilor (CFC), aprobat prin HG Nr. 1064 din 11 noiembrie 1999, care avea obiectivul suprimării eșalonate către anul 2010 a 73,3 tone de substanțe ce distrug stratul de ozon (SDO) din Anexa A, Grupa I (clorofluorocarburi).

-          Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Legea Nr. 852-XV din 14.02.2002).

-          Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor  (HCFC) pentru anii 2016-2040, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856 din 13.07.2016, care stabilește obiectivele și acțiunile necesare creării unui sistem integrat de reglementare, gestionare, supraveghere și control al utilizării hidroclorofluorocarburilor, a produselor și echipamentelor ce conțin astfel de substanțe, în scopul realizării angajamentelor asumate de către țară în cadrul tratatelor internaționale privind substanțele care distrug stratul de ozon.

 

Către anul 2020 a fost atins obiectivul stabilit de reducere a consumului de HCFC cu 35%, stabilit în Programul de suprimare eșalonată a HCFC pentru anii 2016-2040, iar către anul 2025 urmează a fi atins obiectivul de reducere a acestor substanțe cu 67,5%. Programul de suprimare eșalonată a HCFC pentru anii 2016-2040 prevede desfășurarea activităților de informare și conștientizare privind impactul substanțelor care distrug stratul de ozon asupra sănătății populației și a mediului ca întreg. Acestea includ și ore ecologice tematice organizate în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar.

 

La 15 septembrie curent, în contextul marcării Zilei Internaționale pentru Protecția Stratului de  Ozon, Ministerul Mediului împreună cu  I.P. „Unitatea de Implementare a proiectelor în domeniul mediului” a organizat ore ecologice pentru elevii claselor gimnaziale și liceale din cadrul Liceului Teoretic „Budești”. În cadrul orelor elevii au fost familiarizați cu aspecte privind stratul de ozon și cauzele distrugerii acestuia, gazele care distrug stratul de ozon, efectele nocive ale epuizări stratului de ozon asupra sănătății populației și mediului înconjurător, metodele de protejare de efectele negative ale radiațiilor ultraviolete, precum și eforturile depuse de către Ministerul Mediului în colaborare cu comunitatea internațională. Orele ecologice au fost precedate de concursul „Să protejăm stratul de ozon”. Elevii învingători au beneficiat de premii si diplome. Activitatea de conștientizare privind protecția stratului de ozon va continua pe tot parcursul lunii septembrie cât și asociativ altor evenimente pe parcursul anului.