Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ședința de lucru cu privire la digitalizarea serviciilor publice prestate de Agenția de Mediu

Published on: Wed, 03/13/2019 - 15:50
Press Release Type: 

             La data de 13 martie 2019, în cadrul Agenției de Mediu s-a desfășurat o ședință de lucru, unde s-a discutat posibilitatea implementării unor opțiuni de digitalizare a serviciilor publice prestate de agenție.

          Actualmente pentru Agenția de Mediu este prioritară digitalizarea procedurii de eliberare a actului ce acorda dreptul la pescuit în obiectivele acvatice piscicole naturale.

        Necesitatea este generată de complexitatea actuală a procesului de eliberare a permiselor, ceea ce creează o povară semnificativă pentru persoanele fizice la obținerea acestora. Sistemul Informațional Automatizat de eliberare a permiselor pentru pescuit în regim online, care se propune a fi realizat, va permite ca pescarii să economisească timp, bani și eforturi administrative la solicitarea și obținerea permisului.

             Doar de la începutul anului 2019 au fost eliberate 8500 permise de pescuit sportiv și de amator.

          Trebuie menţionat că au început activitățile de pregătire pentru implementarea în cadrul Agenției de Mediu a Sistemului Informațional Automatizat pentru Gestionarea și Eliberarea Actelor Permisive – SIA GEAP. Sunt în proces de elaborare pașapoartele pentru cele 15 acte  permisive eliberate de AM  „e-Permis”, se organizează ședințe de lucru cu compania de dezvoltare a SIA GEAP privind integrarea actelor permisive de mediu în acest sistem unic guvernamental. Se preconizează lansarea procedurilor de eliberare a actelor permisive prin intermediul acestui sistem în luna aprilie.

             Totodată în cadrul Agenției de Mediu sunt în proces de exploatare experimentală Sistemul Informațional Automatizat „Managementul deșeurilor” și Sistemul Informațional Automatizat „Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți”.