Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Școala de Vară – Evaluarea Integrată de Mediu, Copenhaga 2019

Published on: Wed, 09/04/2019 - 14:33
Press Release Type: 

În perioada 27-29 august, 2019, reprezentanții Agenției de Mediu au participat la Școala de vară – EEAcademy Summer School unde au fost instruiți în domeniul evaluării și raportării integrate de mediu. Aceasta a fost organizată de către Agenția Europeană de Mediu (AEM) în cadrul proiectului „Implementarea principiilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu ENI SEIS II East” la care au participat reprezentanții din domeniul mediului din cele 6 țări al parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina), precum și din unele țări europene (Germania, Cehia, Norvegia, Slovacia).

 

 

 

Scopul esențial al Școlii de Vară este să sprijine experții naționali cu implicarea directă și asistență în producerea evaluărilor de mediu integrate și dezvoltarea instrumentelor adecvate în tranziția către evaluări de dezvoltare durabilă cum ar fi producerea periodică a rapoartelor naționale de mediu conform metodologiei SoER bazate pe date și utilizând setul de indicatori statistici de mediu la nivel regional. Evenimentul a urmărit consolidarea abilităților profesionale în domeniul efectuării evaluării integrate și durabile de mediu pentru elaborarea Raportului Național privind Starea Mediului (SOER), și famializarea cu noile metodologii și aplicații în acest sens.

 

Școala de Vară 2019 a căutat să realizeze un bun mix de participanți cu diverse experiențe, nivele, precum și unghiuri diferite de abordare a evaluării integrate de mediu din cadrul țărilor Parteneriatului estic, Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua de informare și observare a mediului (Eionet) pentru a permite schimbul de cunoștințe și co-creație.

 

Evaluarea integrată de mediu este un proces reflectiv și prevede o analiză complexă la nivel intersectorial a stării mediului și a resurselor naturale în corelație cu factorii sociali și economici, precum și efectuarea previziunilor pentru a face față provocărilor de degradare a mediului, de a eficientiza strategiile existente pentru luarea deciziilor politice favorabile mediului.

 

Atelierul a fost constituit din 12 sesiuni cu includerea modulelor teoretice urmate de module practice și au fost livrate de o echipă de experți ai Agenției Europene de Mediu, Rețelei de informare și observare a mediului (Eionet), Sistemului UE de observare a Pământului (Copernicus), inclusiv profesori universitari și cercetători în domeniul mediului, statisticii și big data.

 

Agenția Europeană de Mediu are o istorie de 40 de ani de elaborare a Raportului privind Starea Mediului, care în trecut avea scopul de a analiza starea actuală a factorilor de mediu și a resurselor naturale în dinamică. În prezent rapoartele trebuie să aibă un mesaj cheie pentru politicieni și să faciliteze luarea deciziilor politice, să dea răspuns la principalele întrebări: ce s-a întimplat, de ce s-a întimplat și care este acțiunea (răspunsul).

 

Evaluarea integrată de durabilitate a mediului este concepută pentru a aborda următoarele aspecte cheie:

-Care sunt perspectivele privind tranziția către dezvoltarea durabilă?

-Care sunt bazele evaluării integrate pentru sustenabilitate?

-Ce se schimbă în evaluările integrate de sustenabilitate?

-Ce cunoștințe noi sunt necesare pentru evaluarea sustenabilității?

-Cum putem combina și aplica eficient metodologii și instrumente diferite în contextul evaluării sustenabilității.

 

Cum va arăta mediul în Europa peste 25 de ani? Vom reuși să ne concretizăm viziunea comună privind „o viață bună, în limitele planetei noastre”? Vom fi în măsură să limităm încălzirea globală și să construim orașe rezistente la schimbările climatice, înconjurate de o natură sănătoasă?

 

Moștenirea noastră nu trebuie să fie degradarea mediului pe care nu am reușit să o oprim, ci un punct de cotitură unde am inversat degradarea luând măsuri ferme. Este din ce în ce mai clar că informațiile sigure privind mediul sunt esențiale pentru elaborarea și punerea în aplicare de politici eficiente.