Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a finalizat etapa de evacuare şi distrugere a deşeurilor chimice

IMG 4555Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a finalizat etapa de evacuare şi distrugere a deşeurilor chimice din sectoarele agricol şi energetic în cadrul proiectului „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi”. 2226 tone de materiale toxice au fost transportate în Franţa pe parcursul anilor 2006-2008 şi distruse în incineratoare speciale la fabricile companiei Tredi.

De la staţiile de transformare de mare putere din sectorul energetic au fost demontate şi eliminate 18 660 de condensatoare electrice vechi ce conţineau bifenili policloruraţi (BPC), cu o greutate totală de 934 tone.

Recent ultimele două camioane cu pesticide inutilizabile şi interzice de la depozitul raional din Cimişlia au trecut hotarul Moldovei. În ansamblu la această etapă a proiectului au fost eliminate din sectorul agricol 1292 tone de pesticide. Au fost eliberate integral 13 depozite centrale din raioanele Teleneşti, Straşeni, Hînceşti, Niporeni, Floreşti, Şoldăneşti, Briceni, Rîşcani, Ştefan-Vodă, Vulcăneşti şi Cimişlia. Astfel, aproximativ o treime din teritoriul ţării a fost curăţat de deşeuri contaminate cu poluanţi organici persistenţi.

Alte cca. 2000 tone de pesticide, care se păstrează în depozite în celelalte raioane, necesită a fi eliminate în viitorul apropiat.

IMG 4562De rând cu aceste activităţi, în cadrul proiectelor aflate în curs de implementare, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a iniţiat lucrări de inventariere la scară naţională a uleiurilor dielectrice contaminate cu BPC, a locaţiilor contaminate cu poluanţi organici persistenţi şi activităţi pilot de remediere a terenurilor contaminare cu pesticide din categoria POP.

Activităţile menţionate sunt finanţate de Fondul Global de Mediu (GEF) şi Agenţia Canadiană pentru Dezvoltare Internaţională (CIDA) prin Banca Mondială şi de Guvernul Republicii Moldova, şi sunt orientate spre realizarea Planului Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm.

Programul japonez pentru dezvoltare „Kusanone”

Guvernul Japoniei a intervenit cu iniţiativa lansării în Republica Moldova a programului „Kusanone”. Esenţa programului nominalizat rezidă în acordarea granturilor pentru finanţarea proiectelor în domeniul protecţiei mediului şi al resurselor naturale.

Beneficiarii potenţiali ai programului sunt: organizaţiile non-comerciale; instituţiile de învăţămînt primare; instituţiile şi centrele de cercetare şi organizaţiile non-guvernamentale.

Fişa de aplicare (anexată) urmează a fi însoţită de: bugetul detaliat al proiectului; planul general; studiul de fezabilitate; structura organizaţiei beneficiare. De asemenea, la completarea fişelor de aplicare, rugăm atragerea atenţiei asupra următoarelor:
1. identificarea proiectelor durabile şi de importanţă majoră;
2. cheltuielile administrative (salariile, cheltuielile pentru transport şi combustibil, alte cheltuieli administrative) nu sunt eligibile pentru finanţare;
3. fiecare punct al bugetului proiectului urmează a fi completat cu un deviz de cheltuieli, prezentat de la circa 3 furnizori aparte.

Fişele completate urmează a fi remise, către data de 19 iunie curent, la adresele de email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  şi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau în adresa Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale str. Cosmonauţilor 9,  Chişinău, MD-2005.


Documente atașate:

  1. Aplication Form (ENG)

Festivitate de Ziua Mediului la Casa Guvernului

593La 5 iunie 2008, de Ziua Mondială a Mediului, în incinta  Casei Guvernului  a fost organizată o Festivitate conscarată evenimentului, la care a participat doamna Prim-ministru al Republicii Moldova Zinaida Greceanîi. În luarea sa de cuvînt dna Zinaida Greceanîi a menţionat importanţa activităţilor de protecţie a mediului în contextul dezvoltării durabile a ţării noastre subliniind şi apreciind eforturile depuse de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale pentru perfectarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu, integrarea politicii de protecţie a mediului în procesele social-economice, întreprinderea de acţiuni concrete în vederea asigurării securităţii ecologice a ţării. Pentru succese remarcabile, activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniu, 5 colaboratori ai ministerului şi subdiviziunilor au fost menţionaţi cu diplome ale Guvernului.

Diplome ale Guvernului de gradul întîi au fost acordate dlor Mihai Iftodi şi Mihail Coca, şefi de direcţie la  Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.

Diplome ale Guvernului de gradul doi au fost acordate dlui Mihai Mustea, şef-adjunct direcţie, Inspectoratul Ecologic de Stat, dlui Ion Gavdiuc, şef al Agenţiei Ecologice Bălţi şi  dlui Tudor Mălai, şef al Inspecţiei Ecologice Criuleni.

A devenit deja o tradiţie ca în această zi plină de semnificaţie să se prezinte totalurile Concursului republican „Cea mai verde, mai salubră şi amenajată localitate”. Primarilor celor 9 localităţi învingătoare în concurs le-au fost înmînate diplome ale Guvernului şi premii băneşti.

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 40000 lei au fost oferite municipiului Bălţi pentru obţinerea locului III (categoria municipii şi oraşe cu o populaţie peste 20000 locuitori)

Diplomă de gradul II şi premiu bănesc în mărime de 30000 lei au fost oferite oraşului Ocniţa pentru obţinerea locului II (categoria oraşe cu o populaţie sub 20000 locuitori)

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 25000 lei au fost oferite oraşului Vadul lui Vodă pentru obţinerea locului III (categoria oraşe cu o populaţie sub 20000 locuitori)

Diplomă de gradul I şi premiu bănesc în mărime de 20000 lei au fost oferite satului Recea, r-nul Rîşcani, pentru obţinerea locului I (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul II şi premiu bănesc în mărime de 15000 lei au fost oferite satului Pelinia, r-nul Drochia, pentru obţinerea locului II (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul II şi premiu bănesc în mărime de 15000 lei au fost oferite satului Tvardiţa, r-nul Taraclia, pentru obţinerea locului II (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 10000 lei au fost oferite satului Cîşla, r-nul Teleneşti, pentru obţinerea locului III (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 10000 lei au fost oferite satului Romăneşti, r-nul Străşeni, pentru obţinerea locului III (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 10000 lei au fost oferite satului Scăieni, r-nul Donduşeni, pentru obţinerea locului III (categoria localităţi rurale)

În luarea sa de cuvînt dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a mulţumit conducerii ţării pentru susţinerea permanentă şi atenţia acordată problemelor de mediu, menţionînd că autoritatea centrală de mediu şi serviciile desconcentrate în teritoriu vor intensifica activităţile pentru soluţionarea problemelor stringente de mediu cu care se confruntă ţara noastră. De asemenea a fost efectuată o trecere în revistă a stării de lucruri privind protecţia mediului în localităţile ţării şi s-au trasat sarcini concrete privind intensificarea activităţii inspectorilor de mediu din teritoriu.

Culegerea „LUMEA VEGETALĂ ŞI LUMEA ANIMALĂ A MOLDOVEI”

Colecţia de carte „Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei”, scoasă de sub tipar la Editura Ştiinţa, sub egida Ministerului Ecologiei şi a Resurselor Naturale şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naţional, realizată de un grup de savanţi biologi, a fost apreciată cu medalia de aur a Salonului Internaţional, Tehnologii şi Produse noi, la categoria ce include şi noutăţi editoriale.

Cel de al 36-lea Salon Internaţional de Invenţii, Tehnologii şi Produse Noi şi-a ţinut lucrările între 2 şi 6 aprilie 2008, sub auspiciul Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, în sălile Palatului de Expoziţii (Palexpo) de la Geneva.

La eveniment au participat reprezentanţii a 45 de state de pe 5 continente ale lumii. Comitetul organizatoric (preşedinte şi fondator Jean-Luc Vincent) şi un juriu internaţional din 82 de specialişti, prezidat de Taji David, a selectat din peste 1000 de lucrări cele mai bune invenţii, tehnologii şi produse noi.

Aceeaşi colecţie a fost menţionată în cadrul forului internaţional cu Premiul (Cupa) Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România (unul din premiile oficiale ale Salonului), precum şi cu medalia de aur şi Diploma de excelenţă a Agenţiei Federale pentru Industrie a Rusiei (Rosprom).

Lucrarea, apreciată cu trei distincţii la acest Salon internaţional, constă din 8 volume de o calitate impecabilă a tiparului, este frumos ilustrată (în total 1492 de pagini, 2464 de fotografii color inedite, 233 desene), descriind 49 de specii de ciuperci, 118 specii de plante fără flori (alge, licheni, muşchi, ecvizetofite, ferigi), 524 de specii de plante cu flori, 180 de specii de nevertebrate, 80 de specii de peşti, 13 specii de amfibieni, 12 specii de reptile, 201 specii de păsări, 70 specii de mamifere.

         Anterior lucrarea a fost distribuită de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale tuturor bibliotecilor publice din ţară, dar şi reprezentanţelor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2948899