Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Vizita de lucru a dnei ministru Violeta Ivanov în raioanele afectate de calamitate

La 31 iulie 2008, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale a efectuat o vizită de lucru în localităţile afectate de inundaţii ale raioanelor Criuleni şi Dubăsari. De asemenea au fost vizitate obiectivele subdiviziunilor ministerului aflate în această zonă, inclusiv şi staţia de piscicultură de la Criuleni, care în prezent este complet inundată.

După evaluarea  situaţiei create, în cadrul întrevederilor cu factorii decizionali locali, dna Violeta Ivanov a dispus măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi minimalizarea impactului produs de viiturile ce au afectat localităţile din aceste raioane. Importantă este stabilirea mărimii reale a pagubelor materiale cauzate de inundaţii. A mai fost dispusă necesitatea monitorizării permanente a situaţiei în contextul derulării evenimentelor de ultimă oră. S-a cerut elaborarea neîntîrziată a Planurilor de măsuri care să diminueze efectele negative produse de fenomenele hidrometeorologice din valea Nistrului.

Au fost analizate riscurile la care pot fi expuse speciile reprezentative de peşti  şi  habitatelе păsărilor care pînă la viituri populau apele şi lunca Nistrului. În acest context a fost solicitată intensificarea studiilor asupra habitatelor acestor specii în vederea trasării unor măsuri concrete pentru restabilirea arealelor lor.

Crearea unui grup de lucru

Prin ordinul nr.50 din 24 iulie 2008 al Inspectoratului Ecologic de Stat (IES), în scopul executării Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1161 din 29.09.03 despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi lacul de acumulare „Stînca-Costeşti”, semnat la 1 august 2003, a fost format grupul de lucru pentru colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (România) în vederea implementării prevederilor Acordului în următoarea componenţă:

  1. Apostol Alexandru - Şef adjunct IES - şef Direcţie inspectare generală Preşedinte.
  2. Ursu Iurie - Şef Serviciul Piscicol al Inspectoratului Ecologic de StatVicepreşedinte.
  3. Şaptefraţi Nicolae - Şef secţie Ihtiologie şi Reglementare Pescuitului, Autorizări şi Informaţii a Serviciului Piscicol, Secretar.

Membrii :
  1.  Melcovschi Boris - Inspector principal, Secţia Ihtiologie şi Reglementare a Pescuitului» Autorizări şi Informaţii a Serviciul Piscicol.
  2. CojocariVasile - Manager-şef, Direcţia de exploatare a Nodului Hidrotehnic „Costeşti-Stînca” Agenţia „Apele Moldovei”.
  3. Usatâi Marin - Şef laborator ihtiologie şi acvacultură a Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.


Preşedintele grupului (dl A. Apostol) va coordona activităţile de colaborare cu grupul de lucra din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din România.

Şedinţa Colegiului MERN

ColegiuLa 24.07.2008 a avut loc şedinţa ordinară a Colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în cadrul căreia au fost examinate următoarele chestiuni:

- Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Instituţională a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale pentru anii 2009 - 2011. (Raportor: Nagornîi Mаria, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor)

- Cu privire la implementarea măsurilor Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005 - 2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului", aprobat prin HG 790 din 01 august 2005, în perioada 2005-2007. (Raportor: Podoroghin Inga, şef Secţie Relaţii Externe şi Integrare Europeană)

- Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind consolidarea capacităţilor aparatelor centrale, intensificarea controlului operativ intern asupra îndeplinirii actelor legislative şi normative şi însărcinărilor Preşedintelui Republicii Moldova (p.2 Dispoziţia nr. 25-d din 25.03.2008). (Raportor: Nagornîi Mаria, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor).

Desemnarea persoanelor responsabile de Convenţii

În scopul asigurării coordonării implementării prevederilor Convenţiilor internaţionale de mediu şi a instrumentelor conexe ale acestora la care Republica Moldova este Parte, prin ordin pe Minister a fost desemnată în calitate de coordonator naţional al Convenţiilor internaţionale de mediu şi a instrumentelor lor conexe dna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale.

În calitate de responsabili pentru coordonarea implementării prevederilor Convenţiilor internaţionale de mediu şi a instrumentelor lor conexe la care Republica Moldova este Parte au fost desemnaţi colaboratorii din cadrul aparatului central şi subdiviziunilor ministerului.

Persoanele responsabile de coordonarea implementării prevederilor Convenţiilor internaţionale de mediu şi/sau a instrumentelor lor conexe sunt responsabile de realizarea acţiunilor incluse în planurile de lucru stabilite de Secretariate şi în termen de o lună creează dosare speciale, în care se vor înregistra materiale privind activitatea în cadrul Convenţiilor.

Cu privire la problemele abordate în cadrul conferinţei de presă organizate de către Asociaţia „Eco-Tiras”

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale consideră regretabil faptul neinvitării reprezentantului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale la această conferinţă.

         Vă informăm, că în luna mai 2008 la MERN a avut loc o întrevedere cu partea ucraineană, în rezultatul căreia s-a convenit asupra necesităţii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier de la construcţia Centralei hidroenergetice de acumulare prin pompare de la Novodnestrovsc (CHEAP) (Ucraina). Partea ucraineană s-a obligat să prezinte pînă la data de 1 iulie 2008, Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) de la construcţia CHEAP, conform procesului-verbal al şedinţei din 23 mai 2008. Însă, pînă în prezent Documentaţia menţionată nu a fost prezentată ministerului. Prin canalele diplomatice MERN s-a adresat repetat către partea ucraineană cu solicitarea prezentării în regim de urgenţă a acestei Documentaţii.

În prezent la minister se află  în curs de examinare proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind asigurarea funcţionării nodului hidrotehnic complex Nistrean. În textul proiectului de Acord, MERN a inclus propunerea de a se ţine cont de cerinţele Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale din 17.03.92, Helsinki, şi Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier din 25.02.91, Espoo, alte convenţii ratificate de ambele părţi, de asemenea de Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun şi protecţia apelor de frontieră din 23.11.1994.

         Ministerul propune includerea unui alineat special în art.5 al Acordului care stipulează următoarele: „La exploatarea şi deservirea lacurilor de acumulare, a edificiilor şi utilajului nodului hidrotehnic complex din Novodnestrovsc pe terenurile nominalizate în Acord, Partea ucraineană va respecta cerinţele de protecţie a mediului ambiant prevăzute de legislaţia naţională a Republicii Moldova. În cazul aducerii prejudiciilor mediului ambiant ca urmare a activităţii indicate, Partea ucraineană va compensa prejudiciul în ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova”.

         De asemenea, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a propus nesemnarea Acordului pînă la prezentarea documentaţieiprivind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) de la construcţia nodului hidrotehnic complex din Novodnestrovsc.

Liderii G8 adoptă decizie privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

cosFUMLiderii celor opt state puternic industrializate au convenit, marti, in cadrul summitului G8, insula Hokkaido Toyako, Japonia, asupra reducerii "cu cel putin 50 la suta" a emisiilor de gaz cu efect de sera pana in anul 2050 si a definirii ulterioare a obiectivelor pe termen mediu, a anuntat premierul nipon, Yasuo Fukuda, citat de agentiile internationale de presa. Acesta este primul acord major in domeniul mediului semnat si de SUA, una dintre tarile cele mai reticente la adoptarea de masuri radicale pentru reducerea incalzirii globale.

G8 intentioneaza "sa adopte in urma unor negocieri sub egida ONU un obiectiv de reducere cu cel putin 50 la suta a emisiilor mondiale de gaz cu efect de sera pana in 2050, recunoscand ca aceasta provocare mondiala nu poate fi abordata decat printr-o riposta globala", se arata in declaratia G8 privind incalzirea globala. "Pentru a se ajunge aici va fi nevoie de obiective pe termen mediu si de planuri nationale pentru reducerea emisiilor", se mentioneaza in document. Aceste planuri, care vor fi adoptate de fiecare tara in parte, "ar putea reflecta diverse abordari". Desi insista asupra "contributiei tuturor economiilor principale", in special a tarilor emergente, textul declaratiei G8 recunoaste ca "rolul de motor" in combaterea incalzirii climatice trebuie sa fie jucat de economiile dezvoltate. "Binenteles, nu putem realiza obiectivul pe termen lung fara contributii majore ale altor poluatori", a precizat Yasuo Fukuda pentru presa. "La Reuniunea EconomiilorMajore de maine vom solicita cooperarea lor", a adaugat premierul nipon. Dosarul reducerii emisiilor de gaze de sera va reveni miercuri pe masa discutiilor, in ultima zi a summitului, urmand sa fie abordat intr-un reuniune G8 cu alte opt tari: Australia, Coreea de Sud, China, India, Brazilia, Africa de Sud, Mexic si Indonezia. Aceste 16 tari produc aproape 80% din emisiile poluante mondiale.

Acordul semnat marti de liderii celor opt state puternic industrializate reprezinta un important pas inainte in combaterea incalzirii climatice. Anul trecut, la summitul dela Heiligendamm, Germania, G8, din care fac parte Germania, Canada, Statele Unite, Franta, Marea Britanie, Italia, Japonia si Rusia, a convenit doar sa "aiba in vedere cu toata seriozitatea" o reducere cu jumatate a emisiilor poluante pana la jumatatea secolului. Formularea mai precisa de anul acesta a necesitat o schimbare de pozitie din partea Washingtonului, care refuza pana acum sa se angajeze pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, atata timp cat tarile emergente precum China si India nu sunt supuse unor constrangeri echivalente. Statele Unite au obtinut totusi concesia ca pentru indeplinirea obiectivelor naţionale pe termen scurt sa nu fie mentionat un termen, inainte de 2050.

Acordul convenit de G8 deschide totodata calea pentru negocierile decisive sub egida ONU, ce ar putea conduce la un acord global pentru combaterea schimbarilor climatice. Potrivit AFP, negocierile dintre statele membre ONU ar putea fi finalizate in 2009 printr-un acord care sa inlocuiasca Tratatul dela Kyoto.

Participarea la şedinţa Biroului lărgit al Comitetului Politicii de Mediu

Dna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale a participat recent la şedinţa Biroului lărgit al Comitetului Politicii de Mediu (CPM), care a fost organizată de către Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEE a ONU). CPM este un instrument, care facilitează formularea politicii de mediu regionale prin discuţiile cu reprezentanţii guvernelor tuturor ţărilor din regiunea europeană.

Scopul acestei reuniuni a fost examinarea si aprobarea planului de reformare a procesului  „Un mediu pentru Europa”, al cărui secretariat se asigură de către CEE a ONU, şi stabilirea unor indicaţii care ar ghida dezvoltarea pe viitor a acestui proces.

Este de menţionat că procesul „Un mediu pentru Europa” a fost lansat în anul 1991 prin Conferinţa de la Dobris(Cehoslovacia) şi a avut ca scop examinarea şi propunerea noilor căi de cooperare în vederea întăririi capacităţilor de protecţie a mediului în regiunea europeană şi elaborarea strategiilor pan –europene de lungă durată în acest sens. Tot atunci au fost formulate principiile de bază ale cooperării europene în domeniul protecţiei mediului.  Pe parcursul următoarelor conferinţe au fost adoptate o serie de documente politice importante cum sunt: Programul Ecologic pentru Europa, Strategia pan-europeană de conservare a diversităţii biologice şi peisagiste, Strategia pan-europeană de reducere treptată a utilizării benzinei etilate în Europa, Direcţiile principale de conservare a energiei în Europa etc.

 Republica Moldova participă activ la acest proces, cu preponderenţă în cadrul iniţiativelor, programelor regionale lansate pentru statele Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale (EECAC). Acestea oferă oportunitatea de a alinia politicile naţionale de mediu a ţărilor cu economia în tranziţie cu ultimele evoluţii ale politicilor regionale şi globale. Totodată procesul oferă oportunitatea de a duce discuţii directe cu ţările europene dezvoltate în scopul atragerii asistenţei pentru formarea politicii naţionale de mediu şi realizarea angajamentelor ţării noastre ce reies din cadrul convenţiilor CEE a ONU (Republica Moldova este parte la 18 convenţii de mediu, dintre care 5 sunt ale CEE a ONU).

La şedinţă au fost expuse 2 opinii opuse faţă de viitorul procesului menţionat: reformarea radicală prin reducerea activităţilor din cadrul procesului sau elaborarea unui set concret de măsuri pentru ridicarea eficienţei procesului, avînd la bază necesităţile prioritare ale regiunii, păstrînd formatul actual.  

         Ministrul moldovean de mediu a susţinut cea  de a doua poziţie şi a făcut o serie de comentarii prin care s-a subliniat importanţa acestui proces pentru ţările cu economia în tranziţie din regiunea europeană, în special pentru Moldova. Dna V.Ivanov a prezentat o serie de recomandări pentru formatul conferinţei ministeriale şi a procesului de pregătire către aceasta. De asemenea, s-a accentuat că procesul a avut un impact pozitiv asupra formulării politicii naţionale de mediu şi că, pentru îmbunătăţirea procesului este necesar de a dezvolta parteneriatul cu sectorul public şi privat. Totodată a fost înaintată propunerea  ca viitoarea conferinţă ministerială să fie bazată pe un număr limitat de priorităţi, de ex. utilizarea durabilă a resurselor acvatice în contextul dezvoltării sectorului energetic.

Participarea la şedinţele Comitetului Politicii de Mediu la care se pune în discuţie viitorul procesului „Un mediu pentru Europa”, oferă oportunitatea de a susţine o poziţie unică a ţărilor din regiunea EECAC şi de a apăra interesele ţărilor cu economie în tranziţie în cadrul procesului. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2962448