Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Acte legislative intrate recent în vigoare

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1897-IV din 20.10.2008 a fost promulgată Legea nr.204-XVI din 9.10.2008 pentru acceptarea Amendamentului la anexa B a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadrua ONU cu privire la schimbarea climei, adoptat la Nairobi la 17 noiembrie 2006.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1898-IV din 20.10.2008 a fost promulgată Legea nr.205-XVI din 9.10.2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase   şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII, adoptate la Geneva la 22 septembrie 1995.

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea  Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, ce include măsuri de precauţie şi măsuri de prevenire a deteriorării fizice a solurilor, de prevenire a degradării şi de refacere a structurii solului, de protecţie antierozională pentru terenurile arabile, de prevenire a eroziunii solului în cadrul plantaţiilor multianuale, de prevenire a eroziunii eoliene, de prevenire şi combatere a lunecărilor de tern, de prevenire a poluării solului.

Actele legislative respective sunt publicate în Monitorul Oficial nr.193-194 din 28 octombrie 2008.

Deschiderea Expoziţiei Internaţionale Specializate „Moldeco-2008”

La 22.10.2008, la CIE „Moldexpo” S.A., a avut loc deschiderea Expoziţiei Internaţionale Specializate „MOLDECO-2008”, organizată de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”. La deschiderea expoziţiei au participat domnul Igor Dodon, Prim-viceprim ministru al Republicii Moldova, doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, reprezentanţi ai ministerului şi subdiviziunilor.

Obiectivul principal al expoziţiei „Moldeco” este de a contribui la procesul de implementare a tehnologiilor şi utilajelor moderne pentru ocrotirea mediului, atragerea investiţiilor şi realizarea programelor ecologice.

La cea de a opta ediţie a expoziţiei participă peste 40 de instituţii de mediu, inclusiv: Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM”, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Întreprinderea de Stat „EHGeoM”, Institutul de Ecologie şi Geografie, Serviciul Piscicol, agenţii şi inspecţii ecologice, instituţii de învăţămînt şi agenţi economici.

Perioada de desfăşurare a expoziţiei este 22-26 octombrie 2008.

Conferinţă de presă la CIE „Moldexpo”

Cu ocazia deschiderii la 22 octombrie2008 aExpoziţiilor Internaţionale Specializate „Moldagroteh”, Farmer” şi „Moldeco”, la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. a avut loc o conferinţă de presă, în cadrul căreia coorganizatorii – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Federaţia Naţională a Fermierilor, Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli „Uniagroprotect” şi Federaţia Naţională „Agroinform” au prezentat obiectivele expoziţiei.

După cum a menţionat dl Ion Apostol, viceministrul ecologiei şi resurselor naturale, cea de-a opta ediţie „Moldeco” a coincis cu aniversarea a 40-a de la fondarea autorităţii centrale de mediu în Republica Moldova şi în acest context vor fi prezentate programele actuale şi de perspectivă ale ministerului şi subdiviziunilor. Accentul va fi pus pe o prezentare mai largă a tehnologiilor de conservare a energiei şi utilizare raţională a apei şi altor resurse naturale, conservare a florei şi faunei, păstrare, refacere şi combatere a eroziunii solurilor, mijloacelor de protecţie a plantelor în contextul schimbărilor climatice. Un loc aparte la expoziţie îl va ocupa prezentarea tehnologiilor şi echipamentelor pentru utilizarea reziduurilor. La acest segment, companiile prezente la expoziţie vor demonstra posibilităţile de proiectare şi utilizare a echipamentelor de epurare, staţiunilor de pompare pentru apele reziduale şi cele menajere, utilajelor pentru epurarea biologică a apelor, etc.

Deschiderea expoziţiei „Moldeco” va avea loc la 22.10.2008, ora 11.00, în pavilionul 3.

Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale a intrat în vigoare

La 14 octombrie 2008 în Monitorul Oficial al RM nr.186 a fost publicat Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr.34 din 16.09.2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale.

Instrucţiunea a fost elaborată întru îndeplinirea prevederilor art. 37 alin. (5) al Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale.

Inspectoratul Ecologic de Stat va asigura îndeplinirea dispoziţiilor prezentei Instrucţiuni şi informarea instituţiilor publice interesate, consultarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, agenţilor economici interesaţi şi instruirea publicului în problemele ce ţin de implementarea prevederilor prezentei Instrucţiuni.

Conferinţă consacrată aniversării a 40-a de la fondarea autorităţii centrale de mediu în Republica Moldova.

Logan1La 14 octombrie 2008, cu ocazia aniversării a 40-a de la fondarea în ţara noastră a autorităţii centrale de mediu, a fost organizată o manifestare jubiliară „40 ani la straja mediului".

La conferinţă au participat domnul Igor Dodon, Prim-viceprim ministru al Republicii Moldova, doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, domnul academician Gheorhe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conducători, colaboratori şi veterani ai muncii - reprezentanţi ai ministerului şi subdiviziunilor.

La festivitate au participat, de asemenea, domnul Ion Coteaţî, Primul Preşedinte al Comitetului de Stat pentru Ocrotirea Naturii al RSS Moldoveneşti, căruia 40 de ani în urmă i-a fost încredinţată onorabila misiune de organizare a activităţii Comitetului, dl academician Ion Dediu primul preşedinte al Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resursele Naturale, dl Ion Răileanu, fostul ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

Au fost prezenţi la manifestare conducători şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi instituţiilor care îşi aduc aportul împreună cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale la implementarea politicii de mediu în Republica Moldova.

Festivitatea a început cu demonstrarea unui film despre activitatea Autorităţii centrale de mediu în Republica Moldova„Patruzeci de ani la straja mediului".

Cu mesaje de felicitare s-au adresat participanţilor la conferinţă domnul Igor Dodon, Prim-viceprim ministru al Republicii Moldova, care a înmînat Diplome ale Guvernului unor colaboratori ai MERN şi subdiviziunilor,  doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale şi domnul Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fost ministru al ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului.

Seminar privind procedurile de evaluare pentru autorizarea activităţilor cu sursele de radiaţie

Foto seminarMecanismul de asistenţă tehnică al Comisiei Europene (TAIEX) în cooperare cu Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR) a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat în perioada 15-16 octombrie un seminar privind procedurile de evaluare pentru autorizarea activităţilor cu sursele de radiaţie.

Lucrările seminarului au fost deschise  de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, care a efectuat o trecere în revistă a actelor legislative şi normative naţionale ce reglementează mecanismul autorizărilor activităţilor respective în ţara noastră.

La seminar au participat colaboratori ai ANRANR, altor instituţii cu activităţi specifice, care au prezentat comunicări privind diversele aspecte de activitate în domeniu.

În cadrul seminarului au fost prezentate comunicări privind procedurile de notificare, aplicare, evaluare şi autorizare a activităţilor. Specialiştii ANRANR au prezentat exemple concrete din practica naţională, iar experţii TAIEX au prezentat comunicări privind modalităţile de autorizare a diverselor tipuri de activităţi în ţările europene, condiţiile de inspectare, drepturile şi obligaţiunile inspectorilor, autorizarea importului-exportului surselor de radiaţie ionizantă, condiţiile de anulare a licenţelor şi de licenţiere a persoanelor implicate.

Sesiunea a 20-a a Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al Comunităţii Statelor Independente are loc la Chişinău

SesiuneaHSMRepublica Moldova este gazda sesiunii a 20-a a Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al Comunităţii Statelor Independente, organizată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.  

Lucrările sesiunii se desfăşoară în perioada 8-9 octombrie în incinta Hotelului Codru.

La eveniment participă directori şi delegaţii ai Serviciilor Meteorologice Naţionale din Statele CSI. În calitate de oaspete de onoare la sesiune este prezent Preşedintele Organizaţiei Meteorologice Mondiale, Dl. Alexander Bedritsky.

În cuvîntul său de salut adresat participanţilor la sesiune, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a dat o înaltă apreciere activităţii Consiliului interstatal al serviciilor hidrometeorologice. Consiliul şi-a concentrat atenţia asupra creării Reţelei hidrometeorologice a statelor CSI, care asigură schimbul permanent de informaţie hidrometeorologică.

Una din sarcinile de bază ale Consiliului o constituie realizarea în practică a Concepţiei securităţii hidrometeorologice a statelor CSI, care prevede adoptarea unor măsuri eficiente privind protecţia cetăţenilor şi economiei ţărilor comunităţii de pe urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Aprecierea şi pronosticul posibilelor schimbări climatice au o deosebită importanţă pentru elaborarea şi adoptarea măsurilor de minimalizare a impactului antropogenic asupra climei, dar şi de adaptare a economiei la aceste schimbări, a concluzionat dna ministru.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2961684