Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Seminarul ”Provocări și oportunități în implementarea noului cadru legal de gestionare a deșeurilor”

DSC 078333La 17 martie 2017, Ministerul Mediului a organizat seminarul cu tematica ”Provocări și oportunități în implementarea noului cadru legal de gestionare a deșeurilor”, organizat în cadrul proiectului GEF/UNEP ”Evaluarea inițială privind implementarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur în Republica Moldova”. La eveniment au participat reprezentați ai agențiilor și inspecțiilor ecologice raionale și autorităților publice locale. Seminarul a avut drept scop prezentarea și discutarea noului cadru legal de gestionare a deșeurilor cu accent pe obligațiunile și responsabilitățile autorităților, care sunt stipulate în Legea privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016. Noua lege transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 22 noiembrie 2008.
DSC 079311În cuvântul său de salut, viceministrul mediului, Igor Talmazan a subliniat faptul călegea va asigura crearea unui sistem nou de management al deşeurilor în corespundere cu standardele internaţionale, în scopul prevenirii şi reducerii impactului cauzat de deşeuri asupra mediului, ecosistemelor, organismelor vii şi sănătăţii umane, prevenirii importului în ţară a tehnologiilor şi produselor periculoase şi, respectiv, reducerii acumulării pe viitor a deşeurilor periculoase.Totodată, dl Talmazan a menționat că în prezent Ministerul Mediului este în proces de elaborare a legislației secundare necesare aplicării Legii nr. 209 din 29.07.2016, care va intra în vigoare la finele anului 2017.
DSC 078888În cadrul întrunirii, discuțiile au fost axate pe progresul în implementarea  Strategiei de gestionare a deşeurilor 2013-2027 și stadiul de dezvoltare al studiilor de fezabilitate pentru SMID (Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor) în cele 8 regiuni de management al deșeurilor. De asemenea a fost prezentată noua legea privind deșeurile și mecanismul ei de implementare, reprezentanții autorităților publice fiind îndemnați să informeze agenții economici și alte entități vizate privind noile prevederi care vor intra în vigoare la finele anului.
In partea a doua a evenimentului a avut loc ședința Comitetului de supraveghere a proiectului UNEP ”Evaluarea inițială privind implementarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur în Republica Moldova”. În cadrul acesteia a fost prezentat și aprobat setul de acțiuni pentru implementarea Convențieide la Minamata.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3001949