Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Seminarul tematic în cadrul proiectului ”Fortificarea capacităților de implementare a Convenției de la Basel prin îndeplinirea obligațiunilor de raportare”

DSC 07622La 14 martie 2017, Ministerul Mediului în parteneriat cu Agenția Slovacă de Mediu a organizat seminarul cu reprezentații mediului de afaceri și organelor de specialitate privind aspectele de raportare a deșeurilor periculoase în cadrul Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora.
La eveniment a participat E.S. Robert Kirnag, Ambasadorul Slovaciei în Republica Moldova. În cuvântul de salut, Excelența Sa a vorbit despre rezultatele colaborării dintre Slovacia și Republica Moldova în domeniul protecției mediului și a exprimat disponibilitatea acordării în continuare a asistenței ce ține de realizarea angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul integrării europene.
DSC 07599Seminarul a fost realizat de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului în cadrul proiectului ”Fortificarea capacităților de implementare a Convenției de la Basel prin îndeplinirea obligațiunilor de raportare”, implementat cu suportul Agenției Slovace de Mediu, cu sprijinul financiar al Agenţiei Slovace pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare.
Proiectul își propune să definească și să ofere soluții pentru inventarierea deșeurilor periculoase și a altor tipuri de deșeuri, să stabilească modul de colectare a datelor și metodologia națională de raportare, și în final să asigure raportarea anuală către Secretariatul Convenției de la Basel. Activitățile proiectului vor contribui la îmbunătățirea calității mediului, prin eficientizarea sistemului de gestionare a deșeurilor, cu accent pe gestionarea ecologică rațională a deșeurilor periculoase, în conformitate cu cerințele Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase şi al eliminării acestora.
Proiectul reprezintă o continuitate a activităților realizate cu suportul Agenției Slovace de Mediu orientate spre soluționarea problemelor de gestionare a deșeurilor. 
Evenimentul a întrunit reprezentanți ai autorităților și instituțiilor vizate, precum și agenți economici, activitatea cărora generează deșeuri periculoase, oferind prilej de a prezenta noul cadru legal de gestionare a deșeurilor cu accent pe obligațiunile generatorilor  și deținătorilor de deșeuri, care sunt stipulate în Legea privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3001949