MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Şedinţa Colegiului MERN

ColegiuLa 24.07.2008 a avut loc şedinţa ordinară a Colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în cadrul căreia au fost examinate următoarele chestiuni:

- Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Instituţională a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale pentru anii 2009 - 2011. (Raportor: Nagornîi Mаria, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor)

- Cu privire la implementarea măsurilor Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005 - 2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului", aprobat prin HG 790 din 01 august 2005, în perioada 2005-2007. (Raportor: Podoroghin Inga, şef Secţie Relaţii Externe şi Integrare Europeană)

- Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind consolidarea capacităţilor aparatelor centrale, intensificarea controlului operativ intern asupra îndeplinirii actelor legislative şi normative şi însărcinărilor Preşedintelui Republicii Moldova (p.2 Dispoziţia nr. 25-d din 25.03.2008). (Raportor: Nagornîi Mаria, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor).