Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Cu privire la problemele abordate în cadrul conferinţei de presă organizate de către Asociaţia „Eco-Tiras”

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale consideră regretabil faptul neinvitării reprezentantului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale la această conferinţă.

         Vă informăm, că în luna mai 2008 la MERN a avut loc o întrevedere cu partea ucraineană, în rezultatul căreia s-a convenit asupra necesităţii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier de la construcţia Centralei hidroenergetice de acumulare prin pompare de la Novodnestrovsc (CHEAP) (Ucraina). Partea ucraineană s-a obligat să prezinte pînă la data de 1 iulie 2008, Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) de la construcţia CHEAP, conform procesului-verbal al şedinţei din 23 mai 2008. Însă, pînă în prezent Documentaţia menţionată nu a fost prezentată ministerului. Prin canalele diplomatice MERN s-a adresat repetat către partea ucraineană cu solicitarea prezentării în regim de urgenţă a acestei Documentaţii.

În prezent la minister se află  în curs de examinare proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind asigurarea funcţionării nodului hidrotehnic complex Nistrean. În textul proiectului de Acord, MERN a inclus propunerea de a se ţine cont de cerinţele Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale din 17.03.92, Helsinki, şi Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier din 25.02.91, Espoo, alte convenţii ratificate de ambele părţi, de asemenea de Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun şi protecţia apelor de frontieră din 23.11.1994.

         Ministerul propune includerea unui alineat special în art.5 al Acordului care stipulează următoarele: „La exploatarea şi deservirea lacurilor de acumulare, a edificiilor şi utilajului nodului hidrotehnic complex din Novodnestrovsc pe terenurile nominalizate în Acord, Partea ucraineană va respecta cerinţele de protecţie a mediului ambiant prevăzute de legislaţia naţională a Republicii Moldova. În cazul aducerii prejudiciilor mediului ambiant ca urmare a activităţii indicate, Partea ucraineană va compensa prejudiciul în ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova”.

         De asemenea, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a propus nesemnarea Acordului pînă la prezentarea documentaţieiprivind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) de la construcţia nodului hidrotehnic complex din Novodnestrovsc.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2990834