Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Anunț

Published on: Tue, 06/04/2019 - 14:07

Urbanizarea este un proces deseori asociat cu industrializare, modernizare și dezvoltare. Deasemenea se referă la procentul dintre numărul locuitorilor care locuiesc la oraș și populația unei țări. 

Romanian
Published on: Thu, 05/30/2019 - 14:05

Agenția de Mediu, în scopul exprimării dezacordului cu informația mediatizată în ultimile zile în mass-media privitor la nivelul de poluare a aerului atmosferic, expune următoarele.

 

 

Romanian
Published on: Thu, 05/30/2019 - 10:16

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

 

Romanian
Published on: Tue, 05/28/2019 - 16:53

În scopul sporirii gradului conștientizării ecologice al cetățenilor, Agenția de Mediu informează că un nou studiu avertizează că plasticul contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră în fiecare etapă a ciclului său de viață, agravînd schimbările climatice.

 

Romanian
Published on: Fri, 05/24/2019 - 08:06

Agenția de Mediu a găzduit la 23 mai 2019 Masa rotundă națională pentru identificarea unor măsuri concrete, necesare a fi implementate de Republica Moldova pentru îmbunătățirea procesului de partajare și diseminare a informației de mediu, atît la nivel național, cît și regional, respectînd astfel prevederile Convenției de la Aarhus.

 

Romanian
Published on: Wed, 05/22/2019 - 17:04

LUMEA vie de pe pămînt se caracterizează prin dinamism şi interdependenţă.

Interdependenţa poate fi simbiotică (speciile se ajută una pe alta), dominatoare (o specie are un avantaj asupra alteia) sau competitivă (o specie o alungă pe alta, sau ambele specii pot evolua în nişe distincte necompetitive).

O confirmare evidentă a interdependenței speciilor în ecosisiteme sunt schimbările peisajelor în funcţie de absenţa sau prezenţa unei anumite specii. Iată cîteva exemple.

 

Romanian
Published on: Tue, 05/21/2019 - 16:36

Astăzi, 21 mai în incinta Agenției de Mediu a avut loc lansarea Sistemului Informațional Automatizat de eliberare a permiselor pentru pescuitul sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale „e-Pescuit”, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, societății civile și mass-media.

 

Romanian
Published on: Tue, 05/21/2019 - 15:33

De secole, întinderea mărilor a fost considerată o sursă inepuizabilă de peşte şi fructe de mare, însă astăzi ştim că peste ¾ din stocurile de peşte sunt exploatate la capacitate maximă – sau chiar supraexploatate. Milioane de oameni depind de pescuit ca sursă de hrană și de venit. Mările și rîurile secătuite de resursa de pește înseamnă că stomacul va fi gol, dar și buzunarele vor fi goale. Alte specii maritime precum balene, delfini şi ţestoase nu sunt neapărat vînate, ci ucise accidental, ca și consecință secundară a pescuitului, moartea lor fiind fără sens.

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Anunț