Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Anunț

Published on: Wed, 06/05/2019 - 15:11

Anual la data de 5 iunie 2019, este marcată Ziua Mondială a Mediului. Tematica acestui eveniment pentru anul 2019 este ,,Stoparea poluării aerului”. 


Sloganul evenimentului are menirea de a ne atenționa că deși poluarea aerului nu este mereu vizibilă, totuși efectele sale sunt foarte reale. 

Romanian
Published on: Wed, 06/05/2019 - 09:06

În perioada 22-24 mai 2019, la Chișinău a fost organizat seminarul subregional privind planificarea teritorială și securitatea industrială, gazdă fiind Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Reformelor Ecologice din Franța, sub egida secretariatului Convenţiei ONU privind Efectele Transfrontiere ale Accidentelor Industriale (CETAI), Comitetului CEE al ONU privind dezvoltarea rurală, gospodărirea comunală și planificarea teritorială, Agenția de Mediu fiind punctul focal național.

Romanian
Published on: Tue, 06/04/2019 - 14:07

Urbanizarea este un proces deseori asociat cu industrializare, modernizare și dezvoltare. Deasemenea se referă la procentul dintre numărul locuitorilor care locuiesc la oraș și populația unei țări. 

Romanian
Published on: Thu, 05/30/2019 - 14:05

Agenția de Mediu, în scopul exprimării dezacordului cu informația mediatizată în ultimile zile în mass-media privitor la nivelul de poluare a aerului atmosferic, expune următoarele.

 

 

Romanian
Published on: Thu, 05/30/2019 - 10:16

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

 

Romanian
Published on: Tue, 05/28/2019 - 16:53

În scopul sporirii gradului conștientizării ecologice al cetățenilor, Agenția de Mediu informează că un nou studiu avertizează că plasticul contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră în fiecare etapă a ciclului său de viață, agravînd schimbările climatice.

 

Romanian
Published on: Fri, 05/24/2019 - 08:06

Agenția de Mediu a găzduit la 23 mai 2019 Masa rotundă națională pentru identificarea unor măsuri concrete, necesare a fi implementate de Republica Moldova pentru îmbunătățirea procesului de partajare și diseminare a informației de mediu, atît la nivel național, cît și regional, respectînd astfel prevederile Convenției de la Aarhus.

 

Romanian
Published on: Wed, 05/22/2019 - 17:04

LUMEA vie de pe pămînt se caracterizează prin dinamism şi interdependenţă.

Interdependenţa poate fi simbiotică (speciile se ajută una pe alta), dominatoare (o specie are un avantaj asupra alteia) sau competitivă (o specie o alungă pe alta, sau ambele specii pot evolua în nişe distincte necompetitive).

O confirmare evidentă a interdependenței speciilor în ecosisiteme sunt schimbările peisajelor în funcţie de absenţa sau prezenţa unei anumite specii. Iată cîteva exemple.

 

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Anunț