Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Asistență tehnică din partea Uniunii Europene acordată pentru îmbunătățirea monitorizării calității apelor

Published on: Mon, 10/21/2019 - 12:11
Press Release Type: 

Apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, apărat și tratat ca atare.

Apele în prezent se află sub o presiune tot mai mare, avînd în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru toate tipurile de utilizări.

 

 

De aici reiese și necesitatea unei acțiuni pentru protecția apelor atît din punct de vedere calitativ, cît și din punct de vedere cantitativ.

O bună calitate a apei va garanta aprovizionarea populației cu apă potabilă.

Evoluția stării apelor trebuie monitorizată în mod sistematic și comparabil. Aceste informații sunt necesare pentru a oferi o bază solidă pentru elaborarea unor programe de măsuri în vederea realizării obiectivelor stabilite de Directiva Cadru pentru Apă.

În realizarea acestui monitoring Republicii Moldova se oferă sprijin pentru a ne apropia de acquis-ul comunitar prin asistență, consolidîndu-se capacitățile instituționale și dotarea laboratoarelor cu echipament tehnic necesar.

 

Acest sprijin vine prin intermediul Proiectului „Inițiativa Uniunii Europene privind Apa Plus pentru țările Parteneriatului Estic” (Armenia, Azerbaidjan, Bielarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) – (EUWI+) care se concentrează pe Districtul Hidrografic Dunărea-Prut-Marea Neagră.

Ca rezultat al acestei cooperări, Laboratorul de referință al Agenției de Mediu va fi dotat cu echipament ultramodern (complex cromatografic cu fază gazoasă (MS-MS), complex spectrometric cu absorbție de atomi, stereomicroscop, etc.) în valoare de peste 400 mii  , pentru determinarea substanțelor prioritare, stipulate în Directiva Cadru pentru Apă și care va permite onorarea obligațiunilor în cadrul acordurilor și tratatelor internaționale.

Pînă în prezent, Agenția de Mediu a recepționat o parte din acest echipament, și anume: complexul cromatografic cu fază gazoasă (MS-MS) și complexul spectrometric cu absorbție de atomi. Altă parte din lotul tehnic urmează a fi adus în timpul apropiat.

Cu suportul Uniunii Europene în cadrul Proiectului EUWI+ și a companiilor cîștigătoare a licitației - SHIMADZU HANDLES-GES.M.B.H., Milestone SRL, Analiticjena va fi instalat echipamentul tehnic și instruiți colaboratorii Laboratorului de referință de mediu pentru atingerea obiectivelor comunitare.

Totodată, amintim că, începînd cu anul 2018 în Republica Moldova demareaza proiectul EUWI+  care are drept scop susținerea reformelor de politică a apei, prin gestionarea integrată a resurselor de apă, punîndu-se accentul pe Managementul Bazinului Hidrografic și pe gestionarea transfrontalieră a bazinelor hidrografice.