Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice

Published on: Thu, 10/10/2019 - 09:42
Press Release Type: 

La data de 14 octombrie va fi marcată Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice (DEE).

 

Inițiată de WEEE Forum, Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice vizează sensibilizarea opiniei publice cu privire la colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) uzate din întreaga lume.

 

Conform estimărilor, în anul 2018, la nivel mondial, au fost generate cca 50 milioane de tone de deșeuri electronice. Jumătate dintre acestea sunt dispozitive personale (calculatoare, ecrane, smartphone-uri, tablete și televizoare), iar restul electrocasnice mari și echipamentele de încălzire și răcire.

 

Ideea unei zile dedicate DEE-urilor vine ca o încurajare pentru consumatori să recicleze deșeurile electrice, sperînd la o creștere ulterioară a ratelor de colectare, atît pe 14 octombrie cît și de acum înainte.

 

Ziua internațională a deșeurilor electrice este o inițiativă importantă, întreprinsă la timpul potrivit, pentru că DEE-le continuă să crească în volum. Materialele conținute sunt esențiale pentru fabricarea de noi produse și pentru satisfacerea cererii consumatorilor de produse electronice. Chiar și în UE, care conduce lumea în reciclarea deșeurilor electronice, numai 35% din deșeurile electronice sunt raportate oficial ca fiind colectate și reciclate.

 

Pînă la 90% din componentele deșeurilor de echipamente electrice și electronice pot fi recuperate prin colectare și reciclare. DEEE conțin elemente a căror recuperare ne scuteşte să consumăm inutil resurse pentru a extrage sau produce altele, prin procese care dăunează mediului înconjurător.

Amprenta de carbon a metalelor și plasticului generată prin reciclare este mult mai mică decît aceea a producerii acestora din surse originale.

Un banal fier de călcat conține suficient metal astfel încît prin reciclare să poată fi produse 13 cutii de conservă! Iar dintr-un prăjitor de pîine pot fi produse 25 de cutii de conservă!

Reciclarea aluminiului necesită cu 95% mai puțină energie, respectiv resurse, comparativ cu necesarul pentru fabricarea aluminiului de la zero.

Aproape 99% din componentele unui PC pot fi reciclate!

Fabricarea unui desktop PC necesită resurse- aproximativ 240 kg combustibili fosili, 22 kg chimicale și 1,5 tone de apă.

Recuperarea unor materii prime esențiale, cum ar fi cobaltul sau grafitul este foarte importantă. Acestea pot fi refolosite la fabricarea produselor de tehnologie și a unor prototipuri inovatoare.

Cobaltul și grafitul obținute din reciclarea bateriilor, de exemplu, pot fi reintegrate în industrie pentru producția de noi baterii, de obiecte metalice sau telefoane mobile.

Materiile recuperate prin reciclare sunt vitale și pentru producerea unor aparate ecologice, precum panourile solare, turbinele eoliene, mașinile electrice sau becurile economice.

Iată un nou mod prin care reciclarea ne ajută să combatem încălzirea globală.

 

Pentru a spori competențele în domeniul gestionării DEEE-urilor prezentăm semnificația unor noțiuni descrise în pct. 7 al Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018:

 

echipamente electrice și electronice (EEE)sunt echipamentele a căror funcționare corespunzătoare depinde de curenți electrici sau cîmpuri electromagnetice și echipamente de generare, transport și de măsurare a acestor curenți și cîmpuri din categoriile prevăzute în anexa nr. 1A a Regulamentului menționat supra și proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volți curent alternativ sau 1.500 volți curent continuu;

deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) – echipamente electrice și electronice care constituie deșeuri potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeuri;

 

producător – persoană fizică sau juridică, indiferent de tehnica de vînzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță, care:

 

a) fabrică și vinde echipamente electrice și electronice sub propria marcă;

b) revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori, vinde un obiect cumpărat (revînzător), nefiind considerat „producător”, atunci cînd marca producătorului figurează pe echipament conform pct. 1 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018; sau

c) importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din Republica Moldova;

d) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în Republica Moldova, și are sediul într-un alt stat.

 

Conform prevederilor art. 12, alin. (14) lit.b) al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile, echipamentele electrice şi electronice sunt supuse reglementării de responsabilitate extinsă a producătorului.

 

În vederea implementării Clasificatorului European privind Lista deşeurilor, inclusiv a celor periculoase a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11.07.2018 Conceptul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor SIA „MD”, care reprezintă un sistem informațional constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune, și destinat acumulării informației privind produsele plasate pe piață și deșeurile generate.

 

Conform art. 12 alin. (5) lit. c), d) al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului sunt obligaţi să se înregistreze în SIA MD, prin transmiterea unei liste de documente necesare registratorului, desemnat de proprietarul registrului format în SIA MD, să asigure evidenţa, începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi, a punerii la dispoziție pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportînd anual autorităţii de reglementare (Agenția de Mediu) cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață în cazul onorării responsabilităţii extinse a producătorului în mod individual. La prezentarea dovezii de membru al unui sistem colectiv, această responsabilitate va fi onorată de către un sistem colectiv.

 

Totodată informăm că, potrivit pct.16 al Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, ,,în cazul onorării responsabilității extinse a producătorului în mod individual, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se efectuează prin intermediul propriilor puncte de colectare a DEEE”.

 

Și societatea civilă este implicată în acțiuni de gestionare a DEEE – urilor. Astfel, în perioada 15.09.2019- 15.10.2019 , Hai Moldova organizează o lună de curățenie națională ca să adune și să recicleze electronicele ieșite din funcțiune gestionate de consumatorii casnici. Baterii, telefoane, acumulatoare, cabluri, televizoare, calculatoare, imprimante, mașini de fax, aparate de fotografiat și filmat, roboți de bucătărie și orice alte deșeuri electronice de dimensiuni mici sunt colectate la punctele de colectare în centrele raionale din țară.

 

Pe pagina web a Agenției de Mediu, la compartinetul ,,Domenii de activitate – Managementul deșeurilor” este plasată Lista punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice creată în cadrul proiectului “Oraș curat cu e-Deșeu reciclat”. (http://mediu.gov.md/ro/node/91).

Pe final informăm că scopul evenimentului este de a crește nivelul de conștientizare privind importanța colectării deșeurilor de echipamente electrice și electronice, și de a încuraja consumatorii să facă acest gest responsabil, avînd ca obiectiv creșterea ratelor de reciclare în această zi dedicată, dar și ulterior.