Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Atelier de instruire privind actualizarea bazei de date Corine Land Cover (CLC2018) pentru capitala Republicii Moldova - Chisinau

Published on: Thu, 07/11/2019 - 16:17
Press Release Type: 

 

În cadrul proiectului ENI SEIS II East “Sistem Partajat de Informații privind Mediul”, o componentă de proiect este dedicată actualizării setului de date privind utilizarea și acoperirea terenului utilizînd metodologia CORINE Land Cover (CLC) pentru anul de referință 2018.

 

 

Acesta este un sistem de clasificare armonizat la nivel European care are scopul să furnizeze informații sub formă de date spațiale și hărți vectoriale digitale ale utilizării și acoperirii reale a terenurilor.

 

 

Prin urmare, în perioada 9-12 iulie, reprezentantul Agenției de Mediu participă în cadrul instruirii care se desfășoară pentru echipa națională responsabilă de realizarea proiectului pilot CORINE Land Cover pentru suprafața capitalei Republicii Moldova, primul fiind realizat în anul 2000 (CLC2000).

 

 

Evenimentul este organizat de Agenția Europeană de Mediu, livrat de experții din cadrul Centrului European de Urbanism (ETC-ULS) în parteneriat cu Programul Copernicus (programul de observare și monitorizare a Pamântului al UE) și găzduit de către Agenția Relații Funciare și Cadastru.

 

Informații de contact:

 

 

 


Website: https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/moldova

Agenția Europeană de Mediu: Coordonator de proiect - Jean-Nicolas Poussart

Jean-Nicolas.Poussart@eea.europa.eu

Agenția de Mediu :Punct Focal Național

Silvia Nicolaescu: Șef Direcție management informațional integrat de mediu  s_nicolaesu@mediu.gov.md 

Biroul Național de Statistică: Punct Focal Național
Elena Orlova: Șef Direcție statistica agriculturii și mediului
elena.orlov@statistica.gov.md
Agenția Europeană de Mediu - Asistent național de proiect
Maria Țarigradean: tarigradean.maria@gmail.com