Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ambrozia – inamic tenace

Published on: Fri, 07/05/2019 - 11:05
Press Release Type: 

În scopul contracarării efectelor nocive ale ambroziei asupra sănătății populaţiei, Agenția de Mediu informează repetat.
 
Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantă anuală, prezentă în grădini, în culturile de cereale și de florea-soarelui, respectiv în zonele lăsate în paragină (de aici și denumirea populară: iarbă de paragină), cum ar fi pe marginea drumurilor și a cailor ferate, în apropierea dărîmăturilor pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pămînt excavat, respective pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute.
 
Deși primăvara este sezonul în care se activează alergiile provocate de polenul plantelor, extrem de periculoase pentru copii sau pentru cei cu un sistem imunitar hipersensibil, trebuie să știm că ambrozia înflorește între sfîrșitul luni iulieși sfîrșitul lui septembrie. O plantă matură poate elibera pînă la 8 miliarde de grăuncioare de polen ~20 microni diamentru~ și pînă la 30.000 de semințe care își păstrează calitățile germinative 40 de ani.
 
 
În contextul încălzirii globale a crescut foarte mult producția de polen de ambrozie. Cantitatea de polen se dublează în perioadele de secetă și temperaturi crescute. Persoanele sensibile au probleme toată vara din cauza acestui polen, cele mai frecvente simptome fiind strănuturile, rinoreea, congestia nazală, conjunctivita alergică, manifestată prin lăcrimare, prurit și eritem ocular. De asemenea, la persoanele care smulg ambrozia poate apărea dermatita de contact.
 
Reiterăm că, în scopul combaterii și prevenirii răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) prin Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 03.10.2018 este aprobat Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și Planul de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024.
 
Acest Regulament stabilește norme juridice ce reglementează obligaţiile subiecților responsabili de gestionarea terenurilor și ale autorităților publice centrale în vederea asigurării unui mediu sănătos de viaţă prin diminuarea riscurilor pentru sănătatea omului pe care le prezintă buruiana menționată.
 
Conform pct. 3 al Hotărîirii Guvernului ,,Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică vor prezenta semestrial Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului raportul privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi în Planul de acţiuni sus-numit” , iar pct. 4 al Regulamenului prevede că ,,Subiecții responsabili de gestionarea terenurilor au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspîndirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea acesteia în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane”.
 
Totodată, Planul de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024 include obiectivele, acţiunile practice întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite, termenele de realizare a acţiunilor și responsabilii pentru implementare.
 
În acest context, Agenția de Mediu solicită responsabililor de gestionarea terenurilor din intravilanul sau extravilanul localităților țării, în cazul prezenței buruienii ambrozia, să desfăşoare cu precauție lucrările de prevenire, combatere şi distrugere a acesteia.