Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Inițiativa Apelor plus pentru țările de parteneriatul Estic

Published on: Tue, 06/18/2019 - 11:34
Press Release Type: 

La data de 10 iunie 2019 cu suportul proiectului regional al UE „Inițiativa Apelor plus pentru țările de parteneriatul Estic” reprezentanții Laboratorului de referință al Agenției de Mediu au lansat expediția de cîmp pentru monitoringul apelor de suprafață în districtul hidrografic

Dunăre-Prut și Marea Neagră.

În primele zile de expediție participanții naționali au fost însoțiți de experții EUWI +.

În scopul eficientizării procesului de monitoring a fost organizat un training privind prelevarea probelor de apă de suprafață, accentuîndu-se importanța aplicării Directivei UE Cadru privind APA și a prevederilor Regulamentelor naționale la determinarea parametrilor chimici, hidrobiologici și hidromorfologici. Acestă instruire fost organizată în prealabil la rîul Cogîlnic, în raioanele Hîncești și Cimișlia. Studiul de teren va dura pînă la data de 21 iunie curent. La final 31 site-uri de prelevare vor fi acoperite de rezultatele acestei expediții, iar raportul privind rezultatele analizelor de laborator va fi furnizat Agenției de Mediu.