Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Importanța asigurării securității personale şi protecţia mediului la utilizarea pesticidelor

Published on: Fri, 06/14/2019 - 14:00
Press Release Type: 

Prognoza creșterii numărului de populaţie la aproape 10 miliarde în anul 2050 face ca agricultura și industriile prelucrătoare să fie nevoite să întreprindă acțiuni în dublarea producţiei agricole faţă de cea din prezent. În aceste condiţii, protecţia culturilor prin utilizarea largă și intensă a pesticidelor a devenit o problemă destul de actuală, de importanţă globală.
 
Toate pesticidele sunt toxice pentru unele sau chiar pentru toate organismele vii şi componentele mediului înconjurător. Ele sunt destinate să controleze, să prevină sau să elimine plante, animale sau insecte specifice, care pot afecta produsele agricole sau alte valori materiale. Însă şi insectele şi plantele folositoare, expuse tratării cu pesticide pot fi afectate în cel mai periculos mod şi pot fi nimicite. Aplicarea pesticidelor poate afecta viaţa şi sănătatea animalelor domestice, viaţa lumii sălbatice sau chiar oamenii pot deveni victime.
Cele mai utilizate pesticide pe teritoriul Republicii Moldova sunt fungicidele, insecticidele și ierbicidele. Cu toate că este toxic și are repercursiuni asupra sănătății, consumul mondial de pesticide este în continuă creștere.
Amintim că, în această perioadă a anului, deținătorii de terenuri agricole utilizează frecvent pesticide în lucrările de tratare fitosanitară.
Astfel, din lipsă de cunoștințe practice pesticidele, în cele mai multe cazuri, sunt aplicate incorect, neţinîndu-se cont de metodele simple de igienă, tipurile de sol, tipul culturilor agricole sau cerințele de protecție a componentelor de mediu.
Asigurarea securității personale şi protecţia mediului la utilizarea pesticidelor este reglementată în actele normative și legislative în acest domeniu pe care încurajăm cetățenii să le studieze și să le respecte.
 
Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi stabileşte bazele juridice şi politica de stat în sfera activităţii cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi, reglementează condiţiile lor de cercetare, testare, experimentare şi omologare de stat, de fabricare, import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare inofensivă pentru om, animale şi mediu, raporturile aferente supravegherii şi controlului de stat asupra respectării legislaţiei în vigoare, determină drepturile şi obligaţiile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor, împuternicirile autorităţilor competente în domeniu, faptele ce constituie încălcări, precum şi răspunderea pentru comiterea lor.
Prevederile art. 17 al legii citate stipulează regimul de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, iar ale art. 27 - încălcarea normelor de fabricare, import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
Codul Contravențional la art. 113 și 155 prevede procesul contravenţional şi sancţiunile contravenţionale la încălcarea normelor și cerințelor legale în cazul utilizării pesticidelor.
 
În acest context, Agenția de Mediu atenționeazăatit prestatorii de servicii fitosanitare cît și deținătorii de terenuri agricole că, ocrotirea sănătăţii umane şi a mediului în raport cu eficienţa economică a utilizării pesticidelor este prioritară.