Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Masa rotunda

Published on: Wed, 06/12/2019 - 17:06
Press Release Type: 

Astăzi, 12 inuie în incinta Băncii Mondiale, a avut loc Masa rotundă „Funcțiile Instituționale ale Agenției de Mediu a Republicii Moldova care decurg din Acordul de Asociere cu UE și Tratate Internaționale”, organizată în cadrul Proiectului Reforma Climatului Investițional în R. Moldova, implementat de Corporația Financiară Internațională (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale, finanțat de Ambasada Suediei la Chișinău. La masa rotundă au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, instituțiilor din subordinea ministerului, ai societății civile și experți naționali și internaționali.

 

Cuvînt de salut au avut: Dna Valentina Țapiș, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvotării Regionale și Mediului, Dl Gheorghe Radu, Director adjunct, Agenția de Mediu.

Programul agendei s-a petrecut sub formă de prezentări, discuții, concluzii și remarci de încheiere. Prezentările au fost susținute de către dna Svetlana Zhekova, expert internațional, IFC și dna Rodica Iordanov, expert național, IFC.

 

Petrecerea acestei ședințe a reieșit din necesitatea delimitării și clarificării funcțiilor și atribuțiilor organelor executorii subordonate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, legate de implementarea acquis-ului de mediu și a tratatelor internaționale, în conformitate cu aranjamentele stipulate de legislația națională.

Dna Zhekova a expus domeniile de aproximare a legislației la aquis- urile UE și pilonii funcționali principali ai realizării atribuțiilor funcționale ale Agenție de Mediu, care trebuie să fie implementate în strînsă cooperare cu alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției mediului și schimbării climei, în special Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția ,,Apele Moldovei”, Agenția ,,Moldsilva”, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția Națională pentru Reglementarea Activității Nucleare și Radiologice, precum și autoritățile responsabile pentru sănătatea publică și siguranța alimentelor din țară.

 

Conducerea și alți colaboratori ai Agenției de Mediu au expus în discuții impedimetele ce apar la eliberarea actelor permisive, insuficiența colaboratorilor în cadrul Agenției necesari la realizarea sarcinilor de serviciu, imposibiliatea realizării monitoringului integrat de mediu, existența lacunelor și blocajelor legisltive etc.

Totodată, Dna Iordanov a facut introducerea Conceptului Manualului Operațional al Agenției de Mediu, care urmează a fi examinat și completat cu acțiuni prioritare și realizabile.

 

Ca concluzie s-a stabilit crearea cît mai curînd a unui grup de lucru interinstituțional pentru elaborarea planului de acțiuni prioritare pe termen scurt, mediu și lung, care vor facilita elucidarea soluțiilor la problemele identificate în cadrul ședinței, precum și asigurarea dinamicii procesului de reformă.